• Numër shërbimi: +355 42 256091

NJOFTIME > Të ndryshme > Të ndryshme

Urdheri i miratuar nga Departamenti I Administrates Publike nr.80, date 17.11.2020, “Per miratimin e rregullave dhe procedurave standarte te punes te harmonizuara, gjate periudhes se gjendjes se epidemise se shkaktuar nga COVID-19"