• Numër shërbimi: +355 42 256091

TRANSPARENCA > Programi i transparencës > Programi i transparencës

STRATEGJIANDËRSEKTORIALE KUNDËR KORRUPSIONIT 2015-2020