• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare

Përmirësimi i Sistemit të Kanalizimeve të Tiranës së Madhe

Financuar nga Qeveria Japoneze-JICA
Vlera e projektit 9,198,906,872 YEN Japonez

Kontraktori: Joint Venture Dondi Kubota

Projekti është në fazën e zbatimit të punimeve.

Punimet konsistojne ne:

1.Ndërtimin e Impiantit të trajtimit të Ujërave të Përdorura, me vendodhje në Kashar

2.Ndërtimin e kolektorit kryesor për transportimin e ujërave të përdorura deri në impiant (pikënisja tek Pallati me Shigjeta)

3.Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve urbane në dy zona të banuara të Tiranës, në pjesën perëndimore (në zonën e Misto Mame dhe zonën e Ish Kombinatit Tekstil)

4.Ndërtimi i Kolektorit të Ri të grumbullimit të ujërave të përdorura për pjesën jugore të Lanës, me shtrirje nga Materniteti i Ri - Pallati me Shigjeta.

Punimet per momentin janë pezulluar.