• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare

Ndërtim i rrjetit KUZ dhe ITUZ (Vlorë, Ksamil, Kavajë dhe Shëngjin), IPA 2009

Financuar nga Komuniteti Europian
Vlera e projektit: 14,781,331 Euro 
Kontraktori: Spiga Srl, Joint Venture dhe Atzwanger Spa.
Zbatimi i projektit filloi në vitin 2012 dhe përfundoi në vitin 2018.

Kanë përfunduar punimet e ndërtimit.

Në Ksamil janë kryer të gjitha dorëzimet tek përfituesi përfundimtarë, bashkia Sarandë dhe ka filluar faza e garancisë së difekteve. Kontraktori po monitoron situatën.

Në Shëngjin janë kryer të gjitha dorëzimet tek përfituesi përfundimtarë, bashkia Lezhë. Vazhdon faza e garancisë së difekteve. 

Në Vlorë ka përfunduar faza e garancisë së difekteve. Delegacioni i BE filloi proçedurën për lëshimin e çertifikatës finale.

Në Kavajë është kryer dorëzimi tek përfituesi final, bashkia Kavajë. Vazhdon pa problematika proçesi i mirëmbajtjes dhe operimit.