• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare

Infrastruktura Basshkiake II - Fier, Sarandë, Berat - Kuçovë, Lushnje, Kamëz

 

 

Financuesi: Qeveria Gjermane ( KFW, Bashkimi Europian)

Vlera: 34,482,000 Euro

Afati: 2012- Qershor 2018 ( përfshi periudhën 12- mujore të garancisë së difekteve)

Projekti ka përfunduar sipas grafikut të parashikuar.

Punimet konsistuan ne :

1. Ndërtim rrjeti ujësjellësi

2. Ndërtim rrjeti kanalizime

3. Vendosje matësash  etj