• Numër shërbimi: +355 42 256091

PROJEKTE > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare > Projekte me financim nga Institucione Ndërkombëtare

Periferitë Urbane - Komponenti Infrastrukturor (shtesë kontrate)

 

 

Financuar nga Qeveria Italiane
Vlera e projektit  937,517 Euro 
Kontraktori: Coget Soc Coop, Vito Nicola Sorino
Konsiston në rikualifikimin e zonës urbane në Laprak, Tiranë.
Projekti ka përfunduar dhe është vënë në shfrytëzim.