• Numër shërbimi: +355 42 256091

RRETH NESH > Kuadri ligjor > Kuadri ligjor

Kodi i furnizimit me uje dhe kanalizime