• Numër shërbimi: +355 42 256091

RRETH NESH > Kuadri ligjor > Kuadri ligjor

VKM Nr.63 dt 27.01.2016