• Numër shërbimi: +355 42 256091

RRETH NESH > Kuadri ligjor > Kuadri ligjor

VKM nr 504 dt 06.07.2016