• Numër shërbimi: +355 42 256091

STRUKTURA > Drejtori i Përgjithshëm > Drejtori i Përgjithshëm

Drejtori i Përgjithshëm

Z. Klevis Jahaj

e-mail: klevis.jahaj@akum.gov.al