• Numër shërbimi: +355 42 256091

STRUKTURA > Drejtoritë > Drejtoritë

Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse 

Z. Florian Demi

e-mail: Florian.Demi@akum.gov.al

 

Drejtoria e Monitorimit dhe Mbikqyrjes

Z. Arben Kaçorri

e-mail: Arben.Kacorri@akum.gov.al

 

Drejtoria e Planifikimit të Investimeve

Znj. Alda Yzeriaj

e-mail: Alda.Yzeiraj@akum.gov.al

 

Drejtoria e Koordinimit, Analizës dhe Informacionit

Znj. Albana Jani

e-mail: Albana.Jani@akum.gov.al