• Numër shërbimi: +355 42 256091

KONTAKT > Kontaktet e drejtorive kryesore > Kontaktet e drejtorive kryesore

Kontakte

AKUM - Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve

Rruga Sami Frashëri
Nr. 4, Tirane
Shqiperi

 

Sekretaria

Tel: +355 (0)42256091

Email:  akum@akum.gov.al

 

Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse

Tel: +355 (0)42228832

Email: Argent.Alltari@akum.gov.al

 

Drejtoria e Monitorimit dhe e Mbikqyrjes


Tel: +355 (0) 4237034

Email:  Arben.Kacorri@akum.gov.al


Drejtoria e Planifikimit të Investimeve


Tel: +355 (0)42222881

Email: Fejzi.Mezini@akum.gov.al

 

Drejtoria e Koordinimit, Analizës dhe Informacionit

Tel: +355 (0) 4237046

Email:  Albana.Jani@akum.gov.al