• Numër shërbimi: +355 42 256091

KONTAKT > Kontaktet e drejtorive kryesore > Kontaktet e drejtorive kryesore

Kontakte

AKUM - Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve

Rruga Sami Frashëri
Nr. 4, Tirane
Shqiperi

 

Sekretaria

Tel: +355 (0)42256091

Email:  akum@akum.gov.al

 

Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse

 Email: Florian.Demi@akum.gov.al

 

Drejtoria e Monitorimit dhe e Mbikqyrjes

 Email:  Arben.Kacorri@akum.gov.al


Drejtoria e Planifikimit të Investimeve

 Email:  Alda.Yzeiraj@akum.gov.al

Drejtoria e Koordinimit, Analizës dhe Informacionit

 Email:  Albana.Jani@akum.gov.al